Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VERANDERING ZORG

Veranderingen zorg.
Beoordeel je gemeente.

Is Medemblik een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking? Ik roep mensen op, met een beperking die een rolstoel of een rollator gebruiken, maar ook hun familie of mantelzorger, om een korte vragenlijst in te vullen op www.mtg2018.nl. Tot en met 3 december kan men hierop reageren. Het gaat bijvoorbeeld om de toegankelijkheid van het stadhuis Medemblik of het openbaar vervoer in de gemeente, namelijk buurtbus 415. Daar kan een rolstoelgebruiker geen gebruik van maken. Bij de Provincie Noord-Holland vindt de gedeputeerde Elisabeth Post de dat de buurtbus valt onder het begrip auto, dus een rolstoelgebruiker heeft daar weer pech mee.

Hoe zit het bij u in het dorp? Is het buurthuis goed toegankelijk of de sportaccommodatie? Zijn de brieven die de gemeente u stuurt digitaal of per post in begrijpelijke taal? Of de nieuwsbrief van de gemeente Medemblik? www.medemblik.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel_in_Medemblik/Nieuwsbrief_gemeente_Medemblik (gratis abonnement) of Medemblik Actueel?

Vul de vragenlijst op www.mtg2018.nl in. U kunt daar ook zien hoe hoog de gemeente Medemblik staat. De hoogste vijf genomineerde gemeenten krijgen een verdiepend onderzoek.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG. BeterOud.

Veranderingen zorg.
Programma BeterOud


“Beroerd, dokter”, zegt meneer Peerdeman, als zijn huisarts vraagt hoe hij slaapt. Maar eigenlijk komt de man voor zijn rugpijn. Lastig, want sinds zijn vrouw dementeert doet hij het hele huishouden. Tijd voor zichzelf heeft hij nauwelijks. Hij kan niet meer bridgen.

De POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) luistert in een gesprek goed naar de wensen van meneer Peerdeman: niet alleen op zorggebied, maar ook op welzijn en wonen. De wensen van hem staan hierin centraal. Dat is wat het programma BeterOud inhoud: de lijst van wensen van meneer Peerdeman worden samen besproken. Wat moet eerst, wat erna… Elk halfjaar komt de POH langs om deze lijst actueel te houden. Voor zijn rug krijgt hij fysiotherapie, maar op zijn lijstje staat de administratie doen, met hoge prioriteit, dat deed zijn vrouw namelijk. Daar slaapt Peerdeman niet goed door. Een vrijwilliger van WonenPlus helpt hem met de belastingaangifte en de administratie. Het steunpunt Mantelzorg regelt zorg op de avonden dat Peerdeman gaat bridgen.

Huisartsen in West-Friesland werken samen om BeterOud te realiseren.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG, ZORGVERZEKERAAR KIEZEN.

Veranderingen zorg
Zorgverzekeraar kiezen

Voor het eind van het jaar kiezen de mensen weer een zorgverzekering voor het komende jaar. Hoe maakt men de juiste keuze? De voordeligste polis? Ik ervoer afgelopen week schokkende dingen over de zorgverzekeringen: Ik verwees een cliënt naar GGZ instelling: Psygro. Eerst moest ik doorgeven welke zorgverzekering de cliënt had. Dat was Menzis. “Helaas”, zei ze en de verwijzing ging niet door, want het budget van Menzis was op voor dit jaar! Ze gaf nog een tip: het Zilveren Kruis heeft meer ruimte in hun budgetten.

Hetzelfde hoorde ik van een oude meneer: het budget van de instelling, waar hij hulp van kreeg, was op, dus hij moest zijn vaste hulp opgeven.
Hoe komt men erachter, dat dit niet gebeurt, bij de keuze van de zorgverzekering? Ik weet het niet. Ik belde met Menzis. Die zei dat dit landelijk zo geregeld is(?). Tja, maar zij regelen zelf de zorginkoop met instellingen.
Positief nieuws over de zorg: het Westfriesgasthuis geeft binnenkort Zinnige Zorg, een patiëntgerichte behandeling met één aanspreekpunt. Doelmatig en zuiniger. Kijk voor informatie op www.vgz.nl/zinnige-zorg.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

BEHANDELING BEGROTING

Donderdag wordt in de gemeenteraad de begroting 2018 behandeld.

Daar staan een aantal prima zaken in, maar in de ogen van pieter en Siem kan het nog veel beter. Daarom hebben we moties en amendementen ingediend:
1. Amendement om geld beschikbaar te stellen om leningen te verschaffen aan mensen die hun huis gasloos willen maken. Tenslotte moeten alle woningen in 2050 gasloos zijn. Dat betekent in onze gemeente elk jaar meer dan 600 woningen van t gas af!!
2. Amendement om meer geld voor duurzaamheid. Medemblik heeft wel een mooi duurzaamheidsprogramma, maar stelt daar (bijna) geen geld voor beschikbaar.
3. Een motie voor (veel)meer fietsparkeerplaatsen, met name in de kern Medemblik. Tegelijk vragen we, samen met het CDA, om een fietsbeleid voor de hele gemeente. Meer ruimte voor de fiets!!
4. Een motie voor meer dienstverlening van de gemeente. Laat er in 9bijna0elke kern wekelijks een ambtenaar “thuiswerken” in bijv. het dorpshuis. Hebben mensen vragen dan kunnen ze daar terecht. Echt niet iedereen is digitaalvaardig.
5. wij als “gewone’ burger betalen voor het vuil dat veel bedrijven of winkels “gewoon” bij het huisvuil zetten. Zij betalen hier niets van. Onterecht, dus een motie.
6. Een leuke motie om meer mensen aan het sporten te krijgen; de verkiezing van de sportiefste straat van MEdemblik
7. Een gezonde motie: gratis fruit voor alle schoolkinderen.
8. Een motie om beleid te maken hoe radicalisering tegen te gaan.
9. Een motie om veel meer kinderen te bereiken die in Medemblik in armoede leven
10. Een motie om met alle mogelijke partijen samen meer te doen tegen woninginbraken.

Als je hier vragen over hebt bel of mail Siem of Pieter

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

LEERGELD HELPT

ACTIE PWF

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

PROTEST LAAGVLIEGROUTES

Oproep zaterdag 11 november:

Protestmanifestatie Laagvliegroutes

Maria Weeber

Zaterdag 11 november is er van 10-12 uur een informatiemarkt op Lelystad Airport. Vanuit de Overheid. Echter: Alle actiegroepen in heel Nederland organiseren een manifestatie, tegen de laagvliegroutes op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats: Lelystad Airport

Hierbij doen wij een oproep om vanuit West-Friesland mee te doen. Spandoeken maken, geluidstoeters en maskers meenemen. We vertrekken om 9.15 vanaf het terrein van Macdonald Schepenwijk in Enkhuizen: (vlakbij de dijk Enkhuizen Lelystad) Kijk uit naar een protestbord: Het luchtruim van West-Friesland is gesloten voor Lelystad airport.

Het is belangrijk dat we van ons laten horen want in november wordt het behandeld in de tweede kamer

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter