Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

ANBI profiel

ABNI PROFIEL

Doelstelling : Deelneming Gemeente Raad.
De PWF een lokale politieke partij met als doel op te komen voor de inwoners van Gem.Medemblik

Financieelverslag P.W.F. 2015

< In kas 1 januari 2015  € 983.13
=====================================
Inkomsten
===========
Donatie P.Koning 12 x €120 =  1440.00
Donatie S.Zeilemaker12 x € 120 =  1440.00
Donatie J.Haakman                  120.00
Contributie leden                  140.00
Fractiegeld                       1200,00
Totaal € 5323.13
Uitgaven
=========================
Kosten nieuwjaarsduik   52.76
Parkeergeld a Haarlem 18.40>
Kantoorben. Fractie   184.39
Onderhoud website     217.80
>Advertentiekosten 382.59
Actielosten fractie  134.95
Reparatie Ipad        223.00
Cadeau spreker        35.00
Teambuilding fractie 156.23

Totaal Inkomsten    5323.13 – 1405.12  uitgaven = € 3918.01

Totaal in kas dec 2015
========================

 Inkomsten P.W.F 2016
=====================
In kas 1 januari 2016     € 3918.01
Fractiegeld                1200.00
Donatie P.Koning 12 x € 120= 1440.00
Donatie S.Zeilemaker 12 x €120= 1440.00
Contributie leden                150.00
Sub totaal   € 8148.01

Uitgaven
====================

1. Onderhoud website          €217.80
3.Administratiekostenn tbv fract. 37.43
4. Administratiekostenn fractie   43.29
5.Zaalhuur fractievergadering     60.00
6.Administratiekosten.tbv fractie 30.75
7.Administratiekosten fractie     31.45
8.Cadeau sprekers windmactie      66.98
9. Administartiekosten fractie ink125.44
10.Organisatie publ. Rodi adver    86.39
11.Organisatie publ.Rodi adver.   148.10
12. Organisatie publ. Rodi adver.  86.39
13.Oproep cursus Rodi €           218.45
14.Organisatie publ. Rodi adver.   86.39
15.Organisatie publ. Rodi adver.   86.39
16.Organisatie publ. Rodi adver.   86.39
17. Organisatie publ. Rodi adver.  61.71
18.Administratie fractie          34.70
19.Teambuilding                   77.12
20.Publiciteit organisatie       116.85>>

inkomsten € 8148.01 minus € 1716.51 =  € 6431.50

   Totaal in kas dec 2016.

============================================

Bestuursleden:
Joyce Haakman , spm.haakmanquicknet.com
voorzitter
Margreet Kramer, margreetkrmr@gmail.com
secretaris
Willemein Hassink , willemeinhassink@gmail.com penningmeester

Beloningsbeleid: geen.

Beleidsplan: Activiteiten. partijprogramma 2018 volgt.
De vereniging komt met alle democratische middelen op voor het algemeen belang en welzijn van de inwoners van gemeente Medemblik,

2 raadszetels .
Fractievoorzitter S.P Zeilemaker. siemzeilemaker@hotmail.com
Raadslid P. Koning. pieter.koning@icloud.com

  • email
  • Facebook
  • Faves
  • Google Bookmarks
  • Hyves
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Print
  • Twitter