Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

Ton Sijm

“Sociaal en solidair denken is één, sociaal doen en solidair zijn is twee”. Ik hoop via PWF mijn steentje bij te dragen binnen de gemeente Medemblik.
Ton Sijm

.

Waarom op de lijst bij Progressief West-Friesland
Op de eerste plaats om interactief naar alle kernen te kijken binnen onze mooie gemeente Medemblik, maar nog belangrijker om bij onderwerpen stil te staan, die de mensen echt raken. Weten wat er momenteel bij mensen speelt. Een groot onderwerp momenteel zijn zorgtaken die naar de gemeenten worden gedelegeerd. Waardoor veel verantwoordelijkheden op gemeenten afkomen en veel veranderingen voor u. Dat zijn de veranderingen in zorgtaken vanuit de gemeenten naar de burger. Jong en oud krijgt hier mee te maken. Dat PWF dicht bij de mensen staat bewijst de opkomst op de avonden die samen met de kernraden worden georganiseerd onder de noemer: “Van patiënt tot regisseur”. De avonden worden zeer druk bezocht. Maria Weeber, de nummer drie van de lijst PWF, neemt met haar betrokkenheid en prima uitleg een prominente rol in op deze avonden. Zij zal dit, evenals PWF, blijven doen. Voor u en om het welzijn binnen de gemeente Medemblik op peil te houden. Waar liggen de kansen en mogelijkheden. Geen beloftes, maar samen kijken hoe we ons welzijn op peil kunnen houden voor jong en oud. Dat spreekt mij aan.
Ton Sijm, nummer 7, lijst 10, Progressief West-Friesland.

  • email
  • Facebook
  • Faves
  • Google Bookmarks
  • Hyves
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Print
  • Twitter