Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

Columns

VERANDERING ZORG. BeterOud.

Veranderingen zorg.
Programma BeterOud


“Beroerd, dokter”, zegt meneer Peerdeman, als zijn huisarts vraagt hoe hij slaapt. Maar eigenlijk komt de man voor zijn rugpijn. Lastig, want sinds zijn vrouw dementeert doet hij het hele huishouden. Tijd voor zichzelf heeft hij nauwelijks. Hij kan niet meer bridgen.

De POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) luistert in een gesprek goed naar de wensen van meneer Peerdeman: niet alleen op zorggebied, maar ook op welzijn en wonen. De wensen van hem staan hierin centraal. Dat is wat het programma BeterOud inhoud: de lijst van wensen van meneer Peerdeman worden samen besproken. Wat moet eerst, wat erna… Elk halfjaar komt de POH langs om deze lijst actueel te houden. Voor zijn rug krijgt hij fysiotherapie, maar op zijn lijstje staat de administratie doen, met hoge prioriteit, dat deed zijn vrouw namelijk. Daar slaapt Peerdeman niet goed door. Een vrijwilliger van WonenPlus helpt hem met de belastingaangifte en de administratie. Het steunpunt Mantelzorg regelt zorg op de avonden dat Peerdeman gaat bridgen.

Huisartsen in West-Friesland werken samen om BeterOud te realiseren.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

VERANDERING ZORG, ZORGVERZEKERAAR KIEZEN.

Veranderingen zorg
Zorgverzekeraar kiezen

Voor het eind van het jaar kiezen de mensen weer een zorgverzekering voor het komende jaar. Hoe maakt men de juiste keuze? De voordeligste polis? Ik ervoer afgelopen week schokkende dingen over de zorgverzekeringen: Ik verwees een cliënt naar GGZ instelling: Psygro. Eerst moest ik doorgeven welke zorgverzekering de cliënt had. Dat was Menzis. “Helaas”, zei ze en de verwijzing ging niet door, want het budget van Menzis was op voor dit jaar! Ze gaf nog een tip: het Zilveren Kruis heeft meer ruimte in hun budgetten.

Hetzelfde hoorde ik van een oude meneer: het budget van de instelling, waar hij hulp van kreeg, was op, dus hij moest zijn vaste hulp opgeven.
Hoe komt men erachter, dat dit niet gebeurt, bij de keuze van de zorgverzekering? Ik weet het niet. Ik belde met Menzis. Die zei dat dit landelijk zo geregeld is(?). Tja, maar zij regelen zelf de zorginkoop met instellingen.
Positief nieuws over de zorg: het Westfriesgasthuis geeft binnenkort Zinnige Zorg, een patiëntgerichte behandeling met één aanspreekpunt. Doelmatig en zuiniger. Kijk voor informatie op www.vgz.nl/zinnige-zorg.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

VERANDERING ZORG , APP voor jongeren

Veranderingen zorg .
App voor jongeren .

Voor de jeugd zijn er apps die informatie geven over onder meer Haltstraf, LIJ-wijzer, slachtoffer geweld, VOG, herken mishandeling en de Privacywijzer.

Haltstraf: wie een taakstraf verwacht, kan op de app invullen wat hij/zij heeft gedaan en wat voor taakstraf daarop staat. Hoe een procedure gaat, hoelang dat moet en wat te verwachten. LIJ-wijzer: voor wie digitale hulp wil (voor gesprekken met jongeren en ouders). Wie niet naar een instelling wil gaan.
Slachtoffer van geweld? Kijk welke instellingen kan helpen bij schade of herstel.
VOG: bekijk kansen op de arbeidsmarkt, ook voor wie een straf onderging. Herkennen van mishandeling: help een kind in tien minuten door digitaal informatie te krijgen en te signaleren of te melden.
Op de Privacywijzer kan men lezen wat het recht is op privacy voor thuiswonenden of pleegkinderen.
Niemand mag informatie over een persoon zomaar delen met andere hulpverleners. Zoek op wat mag en niet.

Deze apps geven veel inzicht en een handleiding hoe te handelen: klik op www.jeugdconnect.nl.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

VERANDERING ZORG, SAAR aan huis

Veranderingen zorg .
Saar aan huis.


Ik las over Saar aan Huis, een particulier initiatief. Zij leveren aardige mensen, die mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Voor mensen die langer thuis willen blijven wonen. Ze komen bij je thuis voor begeleiding, onderhouden van sociale contacten, samen lezen, spelletjes doen, voorbereiden van (samen) maaltijden bereiden. Doktersbezoek, verzorgen huisdieren, onderhoud tuin. En noem maar op. Het zijn mensen die vanuit hun hart werken en die ervaring hebben in de ouderenzorg. Wie interesse heeft: log eens in op www.saaraanhuis.nl. Via een aanvraagformulier invullen vindt gratis thuis een intakegesprek plaats. Via PGB kan Saar betaald worden (via de WMO en gemeente).

WarmThuis is ook een mooie instelling. Zij bieden dagopvang (bijvoorbeeld in Zuidermeer of op het platteland in een boerderij) voor mensen die dementie hebben. Om de partner in de thuissituatie te ondersteunen. Zij hebben liefdevolle aandacht voor hun inwoners en met respect en vrijheid wordt de opvang verzorgd. Er zijn logeerhuizen en men kan er worden opgenomen. Er worden informatiemiddagen gehouden hoe dit werkt. Dinsdagmiddag 21 november in Oterleek is iedereen welkom. Aanmelden via 06-10833073 of via info@warmthuis.nl.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

VERANDERING ZORG, ZORGKOSTEN.

Veranderingen zorg
Zorgkosten stijgen, middeninkomens de dupe

Nu betaalt men 385 euro eigen risico (of vrijwillig een hoger bedrag) per jaar. Dit zal in 2018 waarschijnlijk 400 euro worden. “Want”, zegt de overheid: “er is druk op zorguitgave”. Terwijl partijen bij de laatste verkiezingen pleitte voor verlaging van het verplichte eigen risico of zelfs voor afschaffing ervan. De minister geeft aan dat dit niet kan, dan zou er een wetswijziging moeten komen. Dat kan niet voor 2018 plaatsvinden. De zorgkosten stijgen; omdat de ouderenzorg duurder is geworden, doordat men langer thuisblijft.
Ik geloof dit helemaal niet. Ik zie dat de zorgkosten stijgen, omdat men in ziekenhuizen duurdere behandelmethodes hanteert en het management handenvol geld kost. Ik maakte mee, dat iemand een dag werd opgenomen: men rekende gelijk opname voor het hele weekend daarvoor. Men rekent naar zichzelf toe.

400 euro eigen risico: de middeninkomens zijn hier volgend jaar de dupe van, want de lagere inkomens krijgen zorgtoeslag en deze verhoging wordt hiermee gecompenseerd. Het basispakket krijgt wel uitbreiding: eigen bijdrage ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie vervalt. Er komen twaalf behandelingen fysiotherapie als men artrose heeft.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

COLUMN RAADSLID P.KONING

HVC

Al langere tijd zijn wij als Progressief West-Friesland kritisch op de handel en wandel van het HVC.

Vorig jaar was er als eerste een prijs verhoging met daarna de oranje bak die we in de tuin erbij kregen.
De inwoner moet meer zelf doen, maar gaat ook meer betalen, raar. Daarna kwam het salaris van de directeur van de HVC. Deze verdiende ruim boven de zogenaamde Balkenendenorm. Vervolgens werd er een nieuwe directeur aangesteld en ondanks al onze protesten kreeg deze ook een salaris boven deze norm. Ook was er nog de stankoverlast bij de stortplaats in de Wieringermeer. Als de wind niet goed stond, kwam een gedeelte van onze gemeente in de stankoverlast van deze stortplaats te zitten. Wat bleek, na lang aandringen van onze voorzitter Siem Zeilemaker, er werd vuil gestort wat hier niet gestort mocht worden. Als laatste dieptepunt kwam tijdens de vakantie de mededeling van het HVC dat er straks 20 euro betaald moest gaan worden voor het ophalen van het grofvuil bij u thuis. Wederom waren wij meer dan verbaasd. Hoe kan je als organisatie fout, op fout stapelen en daarbij de wensen en eisen van gemeenteraden en inwoners naast je neerleggen. Als gemeente zijn wij aandeelhouder van de HVC. Onze wethouder is de portefeuillehouder die hier verantwoordelijk voor is. De wethouder zal met strenge en harde hand moeten toezien op de HVC. Wij blijven kritisch en roepen de portefeuillehouder weer ter verantwoording als het wederom fout gaat.

Pieter Koning.