Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

DE KORTE KLAP

Progressief West Friesland wil:”DE KORTE KLAP” Geld wat over is van de WMO van vorig jaar moet direct weer terug naar de inwoners en de werkvloer! Niet naar dure projecten met veel overhead.

Toelichting: de gemeente Medemblik wil 200.000 euro besteden aan leuke nieuwe projecten in de zorg. PWF zegt: niks daarvan. Dit geld is van de inwoners.

De gemeente heeft 10 thema in de zorg genoemd waarop iedereen zich kan inschrijven om projectgeld binnen te halen. (thema: mantelzorgers, langer thuis blijven wonen, eigen kracht ontwikkelen van inwoners./ vechtscheidingen/ ggzprobleemjeugd, voortijdige schoolverlaters/ aansluiting jeugdzorg en onderwijs/de kracht van wijkteams.

Een team adviseurs gaat toewijzen wie het krijgt.

PWF geeft gratis een lijstje met adviezen mee:

 1. Mantelzorgers: (dit zijn vrijwilligers, die bijv. een zieke ouder helpen. ) hebben een mantelzorgsteunpunt in Hoorn waar ze alle ondersteuning krijgen. Vraag mantelzorgers wat ze nodig hebben als je ze tegen komt bij de aanvraag van bijv. HH hulp ondersteuning voor hun ouders. DE KORTE KLAP. Verlaag dan de eigen bijdrage van dit projectgeld. (een op de 5 aanvragen stopt met de zorg omdat de eigen bijdrage te hoog is)
 2. Jeugdzorg en onderwijs: Er komt nu een groot panel van schooldirecteuren, I.B., ers hulpverleners die dit gaan bepraten. DE KORTE KLAP: geef onderwijzers op de werkvloer een onderwijsassistent. Zij hebben het veel te druk
 3. voortijdige schoolverlaters: breng ze in kaart en volg ze; Elke middelbare school heeft hulpverlening in dienst. DE KORTE KLAP Stel de stichting Bemoeizorg aan die levert fantastisch werk in Enkhuizen!
 4. Vechtscheidingen: iedereen weet dat de relatietherapie uit de zorgpakkettenvergoeding zijn verdwenen in 2015. Logisch dat men dan als gevolg meer conflicten ziet komen.
 5. De huisartsen en POHGGZ zijn al jaren prima in staat GGZ problemen te behandelen. Daar hoeft geen project voor te komen
 6. Zorg dat de betalingen aan hulpverlenende instellingen op tijd plaatsvinden, daar is de gemeente Medemblik veel te traag mee. Men kan geen geld aan nieuwe projecten besteden als de werkvloer niet betaald krijgt. Je kunt je geld maar een keer uitgeven.
 7. De laatste en belangrijkste: De kracht van de wijkteams: geef de wijkteams financiële armslag om te handelen hoe zij het nodig vinden. Zij moeten de eerste lijn versterken.

Progressief West Friesland roept de raadslieden op, zich te verdiepen en hun standpunt te herzien.

 

 

 

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

SAMENWERKEN IN HET ONDERWIJS

Veranderingen zorg
Samenwerken in het onderwijs .

Sinds 2015 werden veranderingen in het basisonderwijs doorgevoerd. Dit heet passend onderwijs. Op elke basisschool zijn er maatschappelijk werkers aanwezig, waar ouders direct contact mee kunnen opnemen als ze zich zorgen maken om hun kind(eren). De leerlingen gaan minder snel naar het bijzonder onderwijs (school voor kinderen met een chronische ziekte, stoornis of handicap). Ze blijven in hun eigen klas en krijgen een individueel traject.

Ik heb aan een aantal onderwijzers gevraagd of zij tevreden zijn met de veranderingen in het onderwijs. De leerkrachten van het speciaal of bijzonder onderwijs geven over het algemeen aan dat kinderen te lang op de eigen basisschool blijven. Als ze 9 of 10 jaar zijn komen ze pas in Hoorn aan. Dit is niet goed voor de kinderen. Die zijn er dan al vast van overtuigd dat ze het niet kunnen. Dat hebben ze immers dan al jarenlang meegemaakt op hun eigen school. Deze leerkrachten pleiten voor een betere samenwerking met de basisscholen.

De leerkrachten van de basisscholen geven aan dat ze veel te zwaar worden belast met extra taken en rapportage. Ze willen veel liever met extra onderwijsassistenten hun taken doen. Ze klagen echt over het feit dat de overheid daar geen oog voor heeft.

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

PROBLEMEN RONDOM WESTFRISIAWEG !

Schriftelijke vragen Progressief West Friesland.

Onderwerp: overleg Projectbureau N23 met inwoners Zwaagdijk west.

29 augustus 2016 hield het Projectbureau N23 een informatie avond voor de inwoners van Zwaagdijk West.

De inwoners werden overrompeld door de mededeling dat de West-Frisiaweg twee weken wegens werkzaamheden volledig wordt afgesloten en dat het verkeer een week in beiden richtingen over de Zwaagdijk gaat rijden en een week in een rijrichting.    Dit zal in de herfstvakantie plaatsvinden.

Het projectbureau meldde dat het geluidsscherm van de Westfrisiaweg bij de    Klokkeweit stopt bij het aflopende gedeelte van het viaduct. Bewoners vrezen geluidsoverlast.

Er was aan de klankbordgroep beloofd dat er geluidsmetingen plaats gaan vinden een jaar nadat de opwaardering van de West-Friesland  heeft plaatsgevonden. Het projectbureau meldt nu dat dit niet zal gaan plaatsvinden.

Bij de fam. Eeken is de geluidswal afgegraven en niet teruggebracht. Dit betekent dat zij rechtsstreek op de Westfrisiaweg uitkijken en geluidsoverlast ervaren. Er ligt in de PIP een afspraak dat de geluidswal bestaan zou blijven ter hoogte van het huis van Eeken Er zijn in het jaar 2016 10 afspraken geweest van inwoners met het projectbureau over dit onderwerp. Zonder resultaat

De lichtmasten van de westfrisiaweg staan verkeerd afgesteld en schijnen in de huizen van Zwaagdijkers.

vragen:

ad 1: Is de gemeente op de hoogte van de afspraak dat inwoners geen overlast zouden gaan krijgen van de werkzaamheden rond de Westfrisiaweg. De doorstroming zou altijd via tijdelijk vervangende wegen gaan plaatsvinden en niet via de Zwaagdijk.

Heeft de Gemeente Medemblik overleg gevoerd met het projectbureau en is zij op de hoogte van deze plotselinge wijziging in de afspraken?

Wil het college van Medemblik zorg gaan dragen voor goede afwikkeling van afspraken en controle gaan dragen dat de Zwaagdijk geen westfrisiaverkeersbaan wordt?

ad 2 en ad 3: is de gemeente op de hoogte dat het geluidsscherm ophoudt ter hoogte van de Klokkeweit?

Wil het college van Medemblik zich hard maken zodat er geluidsmetingen plaats gaan vinden een jaar na in gebruik neming van de Westfrisiaweg?

ad 4: Zou het college de PIP afspraken in het landschapsplan  willen onderzoeken  en zorg dragen dat deze afspraken nagekomen worden door het projectbureau?

ad 5: Wil het college zorgen dat het projectbureau de hinderlijke verlichting gaat veranderen.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

Zwaagdijk wordt door gemeente Hoorn belazerd !

Progressief West Friesland gealarmeerd.

Zevenhuis wil bedrijfsgebouwen van 20 meter hoog i.p.v. 10 meter

5-9-2016: Maria Weeber: PWF sprak in op commissievergadering van de gem Hoorn.

Zevenhuis en Hoorn willen afspraken schenden, die er met de bewoners liggen en met de gemeente Medemblik.                             De Afspraak is om de gebouwen op Zevenhuis niet hoger dan 8 en tien meter te laten zijn, zodat het landelijk karakter blijft bestaan voor de bewoners van het achterland van Zwaagdijk West en de Bangert Oosterpolder. Nu wil Hoorn er twintig meter hoog van maken. Ze denken dat er dan meer bedrijven komen (er staat er sinds het begin- 4 jaar geleden- maar een gebouw.) De dorpsraad van Zwaagdijk West  had samen met PWF alle fracties benaderd om te pleiten voor een regionaal duurzaam bedrijventerrein en goede regionale samenwerking. Ronduit teleurstellend was de houding van de SP van Hoorn. Vier jaar geleden tegen de bouw van het bedrijventerrein en nu hun eigen wethouder in het college zit een tegengestelde opinie geven. Dat komt naar omwonenden over als onbetrouwbaar. De VVD, D66 ook voor hoogbouw. Afspraken die er liggen gelden in de gemeente Hoorn voor deze partijen helaas maar tot de deur. De helft van de partijen stond achter de inwoners. Wethouder Tigges sprak in Namens de gemeente Medemblik. Hij verweet de buurgemeente Hoorn dat er geen samenwerking is. Ook bleek nog duidelijk dat de financiën een groot probleem zijn. Scholtens heeft in oktober 2015 geld gekregen van Hoorn omdat ze zwaar verlies lijden op Zevenhuis.

Tja: wethouder Tap van Hoorn zal uit andere vaatjes moeten gaan tappen en overgaan tot samenwerking en overleg. PWF en dorpsraad waren tevreden met deze eerste uitslag.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

IETS MOOIS

Soms moet je op iets moois gewezen worden wat je nog nooit was opgevallen.

Dit gebeurde mij door de voorzitter van de historische vereniging “Twisca” te Twisk. Deze nam mij mee naar de drooggelegde polder de Bennemeer in Twisk. Deze polder is verkaveld echter er is een stukje land dat nog authentiek is van na de drooglegging uit 1600. Aan de rand van dit land is ook nog een sloot welke authentiek is.

Geen sloot zoals zoveel in dat gebied, rechttoe rechtaan, nee een mooie kronkelsloot. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zeer veel keren langs ben gereden, maar dat het mij nog nooit was opgevallen. Het stuk land en de sloot is eigendom van het Hoogheemraadschap. Dit omdat er op het land vroeger een molen stond welke de polder droog hield. Nu staat er een klein gemaal welke deze taak heeft overgenomen.

Omdat er niets meer op het land staat, is het Hoogheemraadschap voornemens het land te verkopen aan een agrariër, welke er bloembollen op wil gaan telen. De sloot gaat gedempt worden en de authentieke watergangen in het terrein worden glad gestreken. Eeuwig zonder, zeker omdat dit soort stukjes land niet veel meer voorkomen. Ondanks dat de vergunning aanvragen nog lopen, is er, ter voorbereiding, op voorhand al een grote hoeveelheid grond langs de sloot gestort. Hoe deze er gekomen is, Joost mag het weten.

Als Progressief West-Friesland gaan wij ons hard maken dat dit stukje authentiek West-Friesland niet verloren gaat! Als dit lukt, gaan wij ons tevens hard maken dat er meer aandacht aan dit stukje land gegeven gaat worden, zodat je er niet jaren voorbij kunt rijden, zonder er aandacht aan te besteden.

Pieter Koning

 

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERIGEN ZORG. HULP VRAGEN

Veranderingen zorg
Hulp vragen

Heeft u hulp nodig en durft u dat niet kenbaar te maken aan hulpverleners of weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Bent u vaak alleen of eenzaam en niet meer gericht op activiteiten buitenshuis?

Tip: ga naar de makkelijk te bedienen website www.hulpdichtbij.nl, een platform voor vraag en aanbod van hulp in West-Friesland. Dat kan zijn: samen boodschappen doen, een kopje koffie drinken, een maatje om te wandelen of samen naar een concert gaan. Dat is ongezellig om alleen te doen. U kunt uw oproep op de site plaatsen en dan afwachten of iemand daarop reageert.

Alleen zijn of eenzaam is wel eventjes wat anders. Alleen zijn kan je je ook voelen in relaties. Alleen zijn, geeft ook tijd voor rust en bezinning wat je wilt doen. Eenzaam zijn twee aspecten: de sociale eenzaamheid staat voor minder contact dan gewenst is of de emotionele eenzaamheid wat het ontbreken van emotionele banden is, waarbij de kwaliteit van het contact onder gewenst niveau is. Achterhaal zelf eens wat het is: alleen of eenzaam? En als het niet prettig voelt, actie ondernemen. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Denk goed om uzelf!

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter