Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VUILSTORTSTANK

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG, ZORGKOSTEN.

Veranderingen zorg
Zorgkosten stijgen, middeninkomens de dupe

Nu betaalt men 385 euro eigen risico (of vrijwillig een hoger bedrag) per jaar. Dit zal in 2018 waarschijnlijk 400 euro worden. “Want”, zegt de overheid: “er is druk op zorguitgave”. Terwijl partijen bij de laatste verkiezingen pleitte voor verlaging van het verplichte eigen risico of zelfs voor afschaffing ervan. De minister geeft aan dat dit niet kan, dan zou er een wetswijziging moeten komen. Dat kan niet voor 2018 plaatsvinden. De zorgkosten stijgen; omdat de ouderenzorg duurder is geworden, doordat men langer thuisblijft.
Ik geloof dit helemaal niet. Ik zie dat de zorgkosten stijgen, omdat men in ziekenhuizen duurdere behandelmethodes hanteert en het management handenvol geld kost. Ik maakte mee, dat iemand een dag werd opgenomen: men rekende gelijk opname voor het hele weekend daarvoor. Men rekent naar zichzelf toe.

400 euro eigen risico: de middeninkomens zijn hier volgend jaar de dupe van, want de lagere inkomens krijgen zorgtoeslag en deze verhoging wordt hiermee gecompenseerd. Het basispakket krijgt wel uitbreiding: eigen bijdrage ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie vervalt. Er komen twaalf behandelingen fysiotherapie als men artrose heeft.

Graag uw reactie: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

GEEN LAAGVLIEGROUTES.

Stop! Geen laagvliegroutes boven West-Friesland

9 ondertekeningen

Vanaf 2019 stijgen en dalen veel vliegtuigen vanuit airport Lelystad over de regio’s West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Zes keer per uur. Met donderend geraas op minder dan 2 kilometer hoogte en dat elke tien minuten !!

Wij zijn SPS, West-Friesland, de samenwerkende sociaal progressieve Partijen uit West-Friesland
Wij, PWF Medemblik/SP oost WF/ Oké Koggenland/Progressief Drechterland/SP Hoorn/OPStedebroec constateren:
Dat er nieuwe vliegroutes komen, die laag boven West-Friesland gaan.

Dit leidt tot onnodige toename van geluidshinder voor bewoners, recreanten en natuur.
Dat er geen MER (onafhankelijk onderzoek) is gedaan.
Schiphol Group en het Rijk onze regio verkwanselen. Dat laten we niet gebeuren!
De Tweede Kamer om de geplande vliegtuigroutes boven West-Friesland en de Kop van Noord-Holland direct te schrappen.
Leefbaarheid , milieu en duurzaamheid als eerste prioriteit op te nemen.

p>Uitbreiding van Schiphol te stoppen. Ons land is te klein !!!

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

RED DE STOLP !!!

Aan alle politieke partijen in de provincie Noord-Holland
Betreft: Ernstige zorgen over de toekomst van de stolp in Noord-Holland
Red de Stolp!!
Beste Noord-Hollander, Amsterdam, 13 september 2017

stolpboerderij7Wat zou onze provincie zijn zonder de iconische stolpboerderijen in ons prachtige Noord-Hollandse
landschap? Toch worden zij ernstig in het voortbestaan bedreigd omdat bescherming ontbreekt of
herbestemming te moeizaam gaat. Per jaar verdwijnen er tot zo’n 30 stolpen in Noord-Holland.
Provinciale en/of gemeentelijke bescherming ontbreekt veelal, waardoor stolpen uit de, 17de, 18de,
19de en begin 20e -eeuw ten prooi vallen aan de slopershamer. Wij luiden de noodklok. Namens
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de Boerderijenstichting Noord-Holland ‘Vrienden van de Stolp’
en het Westfries Genootschap willen wij u daarom op de hoogte brengen van een publiekscampagne
die wij, als erfgoedorganisaties, dit najaar gaan lanceren. Red de Stolp!
De tijd dringt. Niet alleen voor de stolpen, maar ook voor u als lokale partij richting de
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Binnen enkele maanden moeten er
verkiezingsprogramma’s op tafel liggen waarin wij dringend aandacht en ruimte vragen voor dit
stiefkind onder het erfgoed: de stolp. Een goed beleid is nodig om het dominerende beeld van de
stolpen in het landelijk gebied te behouden. Binnenkort komen wij daarom weer richting u met een
speciaal handvat voor stolpenbescherming. Via dit schrijven willen wij u graag alvast op de hoogte
brengen van dit voornemen zodat u hopelijk op voorhand al wat ruimte in uw programma inbouwt
voor het behoud van de stolp in het landschap.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, schroom dan niet contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Karel Loeff, Evert Vermeer, Jan Smit,
Directeur Voorzitter Voorzitter
Erfgoedvereniging
Bond Heemschut
Boerderijenstichting
Noord-Holland
‘ Vrienden van de stolp’
Westfries
Genootschap
cc. colleges

!

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

COLUMN RAADSLID P.KONING

HVC

Al langere tijd zijn wij als Progressief West-Friesland kritisch op de handel en wandel van het HVC.

Vorig jaar was er als eerste een prijs verhoging met daarna de oranje bak die we in de tuin erbij kregen.
De inwoner moet meer zelf doen, maar gaat ook meer betalen, raar. Daarna kwam het salaris van de directeur van de HVC. Deze verdiende ruim boven de zogenaamde Balkenendenorm. Vervolgens werd er een nieuwe directeur aangesteld en ondanks al onze protesten kreeg deze ook een salaris boven deze norm. Ook was er nog de stankoverlast bij de stortplaats in de Wieringermeer. Als de wind niet goed stond, kwam een gedeelte van onze gemeente in de stankoverlast van deze stortplaats te zitten. Wat bleek, na lang aandringen van onze voorzitter Siem Zeilemaker, er werd vuil gestort wat hier niet gestort mocht worden. Als laatste dieptepunt kwam tijdens de vakantie de mededeling van het HVC dat er straks 20 euro betaald moest gaan worden voor het ophalen van het grofvuil bij u thuis. Wederom waren wij meer dan verbaasd. Hoe kan je als organisatie fout, op fout stapelen en daarbij de wensen en eisen van gemeenteraden en inwoners naast je neerleggen. Als gemeente zijn wij aandeelhouder van de HVC. Onze wethouder is de portefeuillehouder die hier verantwoordelijk voor is. De wethouder zal met strenge en harde hand moeten toezien op de HVC. Wij blijven kritisch en roepen de portefeuillehouder weer ter verantwoording als het wederom fout gaat.

Pieter Koning.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG. BEHEER PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Veranderingen in de zorg.
Persoonlijke gegevens goed beheren.

Bijna alles gaat tegenwoordig digitaal. Welke situatie is bij u van toepassing? Bent u onzeker omdat u de computer weinig gebruikt? (tip: doe een cursus ‘Klik en tik’ bij de bibliotheek) Want bij de overheid wordt bijna alles geregeld via internet: DigiD.
DigiD aanvragen is niet moeilijk (website: gemeente Medemblik.nl, in de zoekbalk DigiD aanvragen). Oefenen thuis kan hoe DigiD werkt.(tip: klik Oefenen.nl aan) Bij uw gemeente zijn uw persoonlijke gegevens via de computer opgeslagen. Hierop is de privacywetgeving van toepassing. Maar: zij geven deze gegevens wel door aan overheidsinstanties (de Belastingdienst). Wilt u dat men uw gegevens bij de gemeente zo weinig mogelijk doorgeeft aan derden? Dan is er nu de mogelijkheid om het verstrekkingsbeperkingformulier in te vullen. Ik heb het gedaan (tips om uw privacy te behouden: zeg zoveel mogelijk nee als men vraagt om het doorgeven van gegevens). Ook in ziekenhuizen, als u bloed laat afnemen: meld dat. Verwijder selectief cookies met Ccleaner. Blokkeer cookies. Paspoort afgeven bij hotel: geef een kopie, waarvan een letter veranderd is met potlood. Niet zoeken op internet met Google, maar probeer startpage.

Reacties? Stuur een e-mail naar maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter