Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

4 EN 5 MEI 2017

Bloemen namens PWF, Joyce en Siem . Vredesvuur opgehaald uit Wageningen door Loopgroep Medemblik.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG. BUREAUCRATIE

Bureaucratie viert hoogtij

Deze week wilde ik iemand verwijzen. Vroeger belde ik dan naar de huisarts en de instelling en overlegde welke onderzoeken er nodig waren en dan was er na de wachttijd een plek. Wat gebeurt er nu?: Ik bel naar de huisarts en de instelling en dan gaat het grote bureaucratische gebeuren plaatsvinden.

1: Is de zorgverzekeraar akkoord? (Als een opname geïndiceerd is door mij, dan is het belangrijk dat dit doorgaat, niet dat een zorgverzekeraar de macht heeft)

2. Ik ga zoeken naar onderzoeken. Het blijkt dat er drie GGZ”s betrokken zijn geweest met deze cliënt in het verleden.. Alle drie hebben ze niet de benodigde onderzoeken gedaan. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat er marktwerking is, dus zo goedkoop mogelijk handelen, (de ander zal het wel gedaan hebben(??)

Daardoor ontstaan er foute diagnoses.

3. De opname heeft onderzoek nodig vooraf, dus verwijzen zij naar hun poli, die deze cliënt dan kan registreren.( $) Daar is een wachtlijst. De wachtlijst met mijn opnameplek kan helaas niet samenlopen, dat moet na elkaar……Dus mijn cliënt is de dupe.

4. En daardoor is de hulpverlening duurder geworden en viert de lokettenterreur hoogtij.
Mail uw ervaringen:
maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG.ZORG VOOR JE BUUR

>Zorg voor je buurt:

Door twee dorpsgenoten werd ik aangesproken over de verpaupering van de (nieuw?)bouwwijk in Zwaagdijk. De huurhuizen zijn alweer 50 jaar oud en ze hebben nog nooit een opknapbeurt gehad. Als er huizen leegkomen, komt er geen gezin meer in en worden ze bewoond door alleenstaanden. Er spelen minder kinderen in de straat. Er is minder betrokkenheid met elkaar. Soms is er een inval van de politie doordat men wiet kweekt op zolder.

Ik heb dit verhaal doorgespeeld naar de dorpsraad en gevraagd om gezamenlijk overleg van woningbouwvereniging, gemeente Medemblik en dorpsraad. De leefbaarheid is namelijk een groot goed, wat aandacht nodig heeft. Het heeft gevolgen voor een dorp, als er minder kinderen zijn. De sfeer verandert. De scholen worden kleiner.

Dit overleg gaat de goede kant uit. Dus inwoners van Medemblik: Heeft u een verouderde nieuwbouwwijk in uw dorp of stad: kom in actie en vraag de dorps(stads) raad om actie.

Ook zie ik dat jongeren weinig mogelijkheden hebben om een huis te kopen in Medemblik. : ze hebben geen vaste aanstelling, waardoor een hypotheek moeilijk loskomt of er zijn te hoge hypotheekkosten. Er is echt woningnood voor hen!

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG. LANGER THUIS WONEN

Langer thuis wonen voor ouderen en mensen met een beperking

Het beleid van de overheid is langer thuis wonen. Dat is goedkoper dan een opname in een verzorgingshuis. De inwoners willen zelf ook liever in hun eigen huis blijven wonen. Dat heet Eigen Kracht. Maar dan moet de eigen kracht goed ondersteund worden door huishoudelijke hulp. Het moet zo zijn dat mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Ik pleit ervoor dat de gemeente hun zorggelden gebruiken voor meer huishoudelijke inzet en dat zij zich ook gaan inzetten om de huishoudelijke professionals te koppelen met vrijwilligers. Bijvoorbeeld: laat de huishoudelijke hulp met een maatje met een beperking samen de huishoudelijke taken verrichten. Een professional met een vrijwilliger koppelen biedt twee vliegen in een klap. Maar dat moet wel georganiseerd en gefaciliteerd worden. En misschien kan de huishoudelijke hulp samen met de hulpvrager het huis schoon maken. Of de was en het strijken laten doen door mensen met een beperking, die graag aan de slag willen. Het zijn maar voorbeelden, maar dit denken moet ontwikkeld gaan worden. En deze gedachtenvorm kan doorgevoerd worden bij andere wonen-zorg-en welzijnstaken.

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

SCHOLENSPORTDAG MEDEMBLIK

En wat moesten ze doen onder leiding van Siem ??
Hardlopen misschien !?

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN ZORG, LVB

Kinderen met een beperking (licht verstandelijk gehandicapt ) vallen meer en meer buiten de boot.

Onze samenleving wordt steeds complexer. Om bij de supermarkt vakken te kunnen vullen, moet je al met computers om kunnen gaan en een bewijs van goed gedrag hebben. Voor jeugdigen met een beperking is bijv. een OV chip kaart een behoorlijk ingewikkeld probleem. Kinderen met een LVB (licht verstandelijke beperking) zijn vaak niet flexibel als gevolg van hun beperking. Ze zijn snel boos of voelen zich aangevallen. Echter, je kunt aan de buitenkant niet zien of er bijvoorbeeld autisme speelt of LVB. Het passend onderwijs waarbij zoveel mogelijk alle kinderen op de basisscholen blijven, kan deze groep niet aan, ze raken dus achterop. Het speciaal onderwijs kreunt inmiddels onder de vele crisisplaatsen. Vroeger was er een sociale werkplaats, of kleine aangepaste baantjes. Dat is in rap tempo afgenomen.

Dit sociale uitsluiten werkt afwijkend en crimineel gedrag in de hand. Pestgedrag treedt daardoor op in onze kernen. Terwijl deze jongeren net zo goed een zinvolle dagbesteding willen hebben. Contact willen. Als iemand dus wat anders doet dan anderen, oordeel niet gelijk maar steek een helpende hand uit.

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter