Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VALIDE OUD WORDEN

Veranderingen zorg
Valide oud worden

Hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat mankeren. Daar valt niet aan te ontkomen. Meestal zijn het meer lichamelijke ongemakken die ouderen hebben. Ook de beperkingen van de partner spelen mee. Heeft iemand geen levenspartner, dan dreigt eenzaamheid. De combinatie tussen lichamelijke beperkingen door ziekte, de dreigende overbelasting door een zieke partner of eenzaamheid, maakt het moeilijk om valide oud te worden.

Dit probleem wordt in heel Europa erkend. De Europese Unie startte een groot onderzoek, om te kijken, hoe de zorg voor ouderen kan worden verbeterd. Waarbij de verbinding tussen zorg voor ziekten en een optimaal welzijn vooropstaan. Dit project heet Sustain. Zeven landen doen daar aan mee en de regio West-Friesland en vooral Medemblik is als Nederlandse regio uitverkoren. Niet toevallig, want deze regio is heel actief bezig met ouderenzorg. Binnenkort gaan lokale partijen ideeën uitwisselen over mogelijkheden voor verbetering. Ook de ouderenvertegenwoordigers (het Ouderenpanel West-Friesland) doen hieraan mee. Ik zal nauwgezet de resultaten volgen en hiervan berichten. Kijk op: www.sustain-eu.org.

En wat is het beste dorp in Medemblik om oud te worden? Ga stemmen op www.thuislab.nu.

Ervaringen? Stuur ze naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

WONINGBOUW MEDEMBLIK

Woningbouw in Medemblik en Nibbixwoud. PWF gaat voor duurzaamheid.

Op de (voormalige) voetbalterreinen van DEK en SEW wordt woningbouw gepland. De vraag is wat voor woningen er moeten komen. Er zijn avonden belegd voor belangstellenden en omwonenden en klankbordgroepen gevormd. De wethouder heeft al toegezegd dat er ook ruimte is voor sociale huurwoningen. Het begin is er. Ik pleit ervoor om veel aandacht te schenken aan duurzaamheid. Waarom nog een gasleiding aanleggen als er over 20 jaar geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. Aardwarmte kan een heel goed alternatief zijn. Warmte uit de grond in de winter en zomers warmte uit je huis de grond in. Combineer dit met goede isolatie en zonnepanelen en je hebt echt toekomstbestendige woningen en de investering verdient zichzelf terug. De gemeente kan hierin een grote rol spelen door te faciliteren en -mogelijk te subsidiëren.

De Stad Medemblik

Medemblik is de enige stedelijke kern van onze gemeente en als de DEK- en Stadhuislokatie zijn de laatste plekken waar we nog iets stedelijks kunnen bouwen. Ik zou graag willen dat er op het DEK-terrein op een strook tegen de dijk iets “stedelijkmoois” zou komen. Ik dacht hieraan toen ik bij het opruimen van “oude troep” een ontwerp tegenkwam van Piet Blom, voormailig architect uit Monnikendam. Ooit bedoeld voor de plek waar nu Waterborg is. Jammer genoeg werd dit destijds niet gekozen. Ik pleit ervoor om hier, onder architectuur en in overleg met de omgeving, iets moois te bouwen.

 

Siem Zeilemaker, Progressief West-Friesland, siem.zeilemaker@me.com

 

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

SAMENWERKING ZORGAANBIEDERS.

Veranderingen zorg
Samenwerkingsovereenkomst zorgaanbieders

Ik schreef in de vorige column: het aanbod in de ouderenzorg is versnipperd. Gelukkig is daar iets aan gedaan. 21 zorgaanbieders van zorg en welzijn en de cliëntvertegenwoordigers van Alzheimer Nederland in Noord-Holland Noord, ondertekenden op 9 maart een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het heet: Netwerk Dementie NHN. Met deze samenwerking wordt er de komende jaren door de organisaties gezamenlijk gewerkt aan vier inhoudelijke thema’s op het gebied van dementie: verbeteringen in de dagelijkse dementiezorg; dementievriendelijke samenleving; de integratie van welzijn en zorg en voorlichting en de sociale kaart.

Zowel mensen met dementie als hun naasten profiteren hiervan dagelijks. “Het is noodzakelijk dat we de handen ineen slaan”, meent voorzitter Giel Nijpels. “Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, verzekeraars: allemaal willen ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid mensen met dementie de best mogelijke ondersteuning bieden. Maar het aanbod is nu vaak versnipperd en kan beter op elkaar aansluiten. Om werkelijk het verschil te maken, moeten we nog veel meer samenwerken. Daarnaast moet de samenleving meer ingericht zijn op mensen met dementie die steeds langer thuis wonen. Daarvoor ontwikkelen wij zelf allerlei lokale en regionale initiatieven en maken ook een vertaalslag van de landelijke activiteiten van Alzheimer Nederland naar ons werkgebied.”

Stuur adviezen of ervaringen naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERSNIPPERING OUDERENZORG

Veranderingen zorg
Versnippering in de ouderenzorg?

De gemeenten in West-Friesland hebben zorggelden van 2015 over van de WMO. Tegelijk zijn er instellingen voor huishoudelijke hulp failliet. Dat klopt dus niet, is er teveel bezuinigd in 2015? Moeten ouderen teveel eigen bijdrage betalen?

Hoeveel gelden er over zijn, is nog niet overal bekend, maar wordt volgende maand duidelijk. Ik ga erop letten dat dit overschot terug gaat vloeien in de WMO pot. Ook vernam ik, dat er veel versnippering plaatsvindt en dat de gemeente daar geen goed zicht op schijnt te hebben. Veel projecten worden gefinancierd, zonder dat de resultaten op elkaar afgestemd zijn. Veel vrijwilligers zijn bezig met projecten, waar geen regie vanuit de gemeente plaatsvindt. Ik ga in de gemeente Medemblik vragen om informatie. Er kan verschil zijn per West-Friese gemeente.

Investeringen: het oplossingsdomein van de zorg ligt niet alleen maar binnen de zorg, maar breidt zich uit naar wonen, ICT en domotica (bijvoorbeeld een robot). Allerlei bedrijven en organisaties in en buiten de zorg zijn op zoek naar manieren om hun producten aan de man te brengen. Maar het aanbod is versnipperd en bereikt de ouderen niet.

Stuur uw ervaringen naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

CURSUS RAADSWERK les 1

De eerste bijeenkomst van de oriënterende cursus voor zicht op raadswerk verliep erg leuk.

Een leerzame avond, boeiende inhoud en leuk: Dat was het commentaar van de cursisten.

Er was een inleiding en vragenronde, waarom men zich had aangemeld en of er in de gezinnen van herkomst ook al politiek actieve ouders waren geweest.

Een cursusmap met een gemeente Medemblik pen en notitieblok werd rondgedeeld. Het programma toegelicht. Daarna werd er een oefening gedaan welke  partij waar neergezet kon worden in het overzicht: Links/rechts/ progressief of conservatief.

Dit gaf een levendige discussie.

De landelijke opbouw van het politieke stelsel, kabinet, staten en het rechtsstelsel, de provinciale en de centrale gemeentelijke politiek werd belicht. Cursisten werd gevraagd hoe ze omgingen met hun eigen teleurstellingen. Daar zal het de volgende bijeenkomst op 6 juni- aanvang 19.30- over gaan. Als huiswerk moesten ze een actueel onderwerp bedenken  vanuit hun eigen kern of van Medemblik.  Daar wordt dan mee gewerkt de volgende cursus.

Maria Weeber

 

 

 

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

De WEST-FRIESE UITDAGING

Veranderingen zorg
De West-Friese Uitdaging

Wist u dat er een samenwerking en uitwisseling is van goederen (de spullenbank) en diensten in West-Friesland tussen verenigingen en bedrijven? Als bijvoorbeeld een dorpsraad een website wil opzetten kunnen ze een aanvraag indienen bij de West-Friese Uitdaging. Als een organisatie stoelen nodig heeft, tafels of dergelijke. Het is een gratis bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen (spullen), middelen (media) en menskracht (extra handjes).

Voorbeeld: de leerlingen van de basisschool st. Lidwina in Zwaagdijk-West wilden meer leren omgaan met programmeren. Ze deden een aanvraag bij de SKO Westfriesland en bedrijven kwamen naar de school toe. De bovenbouw (groep 7 en 8) leerde online werken in Google en de beginselen van programmeren. De jongere leerlingen leerden omgaan met apps en tablets. Dit staat nu nog wekelijks op het programma van de lessen.

SKO werkt samen met het vrijwilligerspunt Hoorn en vrijwilligers uit het bedrijfsleven. De spullenbank wordt in 2016 uitgebreid met een cadeautjesbank. Bedrijven hebben vaak kerstpakketspullen over.

Tip: als u een project wil opzetten in uw dorp, neem contact op met de SKO Westfriesland; de West-Friese Uitdaging

Stuur meer adviezen naar: maria.weeber@me.com.

 .

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter