Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VERANDERIN ZORG, DEMENTIE APP

Toelichting: dementie app

Een aantal mensen reageerde op mijn stukje over de dementie app. Ik was bij de bijeenkomst in de Dres in Nibbixwoud en leerde weer wat bij. Kent u iemand die beginnende dementie heeft? Deze app (gratis gegeven door de gemeente Medemblik) is echt een aanrader. Iemand moet wel een tablet hebben, waarop de app geïnstalleerd wordt. Bel voor vragen naar het wijkteam (0229-856000), de medewerkers weten welke tablet aansluit op ouderenzorg. De dementia app start standaard op, voor wie het scherm aanraakt. Daardoor ziet iemand gelijk hoe laat het is, welke dag het is en welke activiteit die dag het eerste plaatsvindt. De tablet licht op bij bijvoorbeeld 09.00 uur: lekker ontbijten. Twee pillen innemen en de wijkzuster komt zo langs. 11.00 uur: de groene bak buiten zetten. De activiteiten die geweest zijn, lichten niet meer op. Ook is er een familiecirkel rondom mensen met dementie, familieleden kunnen daar inloggen en veranderingen aanbrengen of foto’s sturen. Gebruikers kunnen ook beeldbellen; makkelijk om elke dag contact te hebben om bijvoorbeeld de dag door te nemen.

Reacties? Stuur een e-mail naar maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG, VRIJWILLIGER

Vrijwilliger nodig? Vrijwilliger worden?

Een vrijwilliger nodig? Ga naar www.vrijwilligerspunt.com, sta met de muis op het kopje vrijwilligerwerk doen en klik dan op Hulp dichtbij. Dat is een duidelijke website, waar men kan aangeven welke hulp nodig is. De organisatie zoekt dan een vrijwilliger in de buurt, die aan de vraag voldoet en regelt de aanvraag, zodat naam en adres anoniem blijven.

Tijd over? Denk eraan om vrijwilliger te worden? In de Maelsonstraat 20 in Hoorn is het Vrijwilligerspunt gevestigd van de West-Friese gemeenten, tel. 0229 216499. De gemeente Medemblik is hierbij aangesloten. Het inloopspreekuur wordt donderdag van 09.00 tot 12.00 uur gehouden. Neem een kijkje in de vacaturebank, waar veel interessante en leuke vacatures opstaan van organisaties in de gemeente Medemblik. Ook biedt Vrijwilligerspunt cursussen aan voor vrijwilligers. Ik heb de vacaturebank bekeken: er is aanbod genoeg. Op bovenstaande website de zoekbalk van het eigen dorp aanklikken, daarna verschijnt een lijst met uiteenlopende vragen voor hulp. Van medewerker voor het zwembad tot wandelmaatje. Klik de details aan en er staat of er onkostenvergoeding, verzekering etc. mogelijk is. Deze organisatie geeft ondersteuning voor bedrijven die met vrijwilligers werken. Scholieren kunnen daar een stageplaats vinden.

Reacties of ervaringen: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERING ZORG INFO-AVOND DEMENTIE

Veranderingen zorg
Kom naar informatieavond dementie

De gemeente Medemblik verzorgt 28 juni in de Dres, Lange Dres in Nibbixwoud een informatiebijeenkomst voor partners, hulpverleners, familie van iemand met dementie. Beide avonden beginnen om 19.30 uur.
De gemeente is een dementievriendelijke gemeente, dus zij zetten zich in voor voorlichting en creëren een beter leefmilieu voor mensen die dementie ontwikkelen. Het netwerk dementie NHN ontwikkelde deze actie. Hiervoor is een app ontwikkelt en de gemeente gaat deze app verspreiden onder de inwoners.
In deze app voor mensen met dementie, zit niet alleen een digitaal fotoalbum, maar ook een dagprogramma, geheugenspellen en de mogelijkheid tot beeldbellen. Daarnaast houden mantelzorgers op afstand een agenda en logboek bij. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft inmiddels 35% een tablet of smartphone en dat percentage groeit snel. De techniek biedt mogelijkheden om mensen langer thuis te laten wonen. Het is vrij simpel: je hoeft het apparaat niet eens aan te zetten, dat gebeurt vanzelf. Het is net Star Trek. Het enige wat belangrijk is: houd de batterij opgeladen.

Medemblikkers: kom naar deze belangrijke avonden. Aanmelden via mantelzorg@medemblik.nl.

Reacties: maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERIG ZORG DEMENTIE

Veranderingen zorg
Gemeente Medemblik dementievriendelijke gemeente.


Een dementievriendelijke gemeente maakt afspraken met het Netwerk Dementie Noord Holland Noord. Een belangrijk doel is het creëren van een veilige leefomgeving en een onderwerp bij DV Gemeente is de financiële uitbuiting van mensen met een (beginnende) Alzheimer. Wist u dat één op de tien vijftigplussers financieel wordt uitgebuit?

Het begint vaak klein: door bijvoorbeeld geld achter te houden na het boodschappen doen. In de meeste gevallen wordt contant geld gestolen, gevolgd door spullen. M[aar het kan ook gaan om machtigingen. De uitbuiting kan lang doorgaan.

Signalen: plotseling geldgebrek voor basale levensbehoefte. Ontbreken of kwijt zijn van bankpassen. Brieven ontvangen van een incassobureau. Plotselinge testament wijzigingen.

Financiële uitbuiting is lastig aan te pakken. Vaak hebben de slachtoffers een band met de daders en zijn ze van hen afhankelijk. Door schaamte of angst durven slachtoffers/omstanders er vaak niet over te praten. Heeft u een vermoeden dat dit in uw omgeving plaatsvindt? Bel het wijkteam! Dat kan via 0229-856000. Een goede bewindvoerder/mentor weet veel over dit onderwerp. De gemeente gaat binnenkort hierover een bijeenkomst houden.

Reacties: maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN ZORG. WONINGEN VOOR JONGEREN

Betaalbare woningen voor Jongeren in de gem. Medemblik.

PWF heeft gevraagd of er koopwoningen kunnen worden gebouwd onder een ton. SPECIAAL voor Jongeren. Zij krijgen immers moeilijk een vast contract op hun werk en een hypotheek en ze moeten haast wel eigen geld meenemen.
Er zijn grote producenten in het land die woningen maken van rond de 100.000 euro op basis van prefab woningen met eigen grond.
We hoorden dat in Wognum de gemiddelde kosten van 40 appartementen aan de Dirk Veermanhof circa 95.000 euro bedragen, inclusief grond.
In de gem Medemblik zou een woonvisie moeten komen die de investering per woning voor jongeren beperkt . De grond zou dan bijvoorbeeld in erfpacht kunnen worden uitgegeven, dat is goedkoper.
Er zouden ook betaalbare huurwoningen moeten worden gebouwd onder de 500 euro. We vroegen ook aan de gemeente hoe jongeren dat kunnen aangeven. Moeten ze dit melden in het gemeentehuis?
We kregen geen antwoord op onze vragen
Dus moet er actie komen vanuit de groep jongeren, die hiervoor in aanmerking wil komen. We gaan in september in Wognum een avond organiseren waarop een oproep wordt gedaan aan alle jongeren tot bijv. 28 jaar.

Reacties: maria.weeber@me.co

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

4 EN 5 MEI 2017

Bloemen namens PWF, Joyce en Siem . Vredesvuur opgehaald uit Wageningen door Loopgroep Medemblik.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter