Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

Dagblad West Friesland 25-10-2016

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN in de ZORG

Eigen bijdrage

Goed nieuws voor de mensen die langer thuis blijven wonen.

Er is nu sneller duidelijkheid over de hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding.
Op dit moment is het zo: dat de hoogte van de eigen bijdrage nog niet duidelijk is, bij de aanvraag voor hulp. Ook komt de rekening vaak maanden na begin en ook wel eens tegelijk (stapelrekeningen). Absoluut niet wenselijk. Daardoor stoppen mensen de hulp vaak, is gebleken. Dat geeft weer meer druk op de mantelzorgers. Weet wel dat eigen vermogen een hogere eigen bijdrage geeft.

Wat is het goede nieuws: als men bij u thuis komt om te praten over de aanvraag voor hulp (altijd iemand meenemen in dat gesprek!) kan men direct vertellen hoe hoog de eigen bijdrage wordt. De overheid heeft een app ontwikkeld waarin dat ter plekke berekend kan worden. Als de eigen bijdrage dan tegenvalt, kan men aandringen op een financiële tegemoetkoming. Er is geld over in de pot van de WMO, dus het hoeft niet meer zo te zijn, dat een op de vijf aanvragen de hulp niet kan betalen en stopt met de aanvraag.

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

DAGBLAD voor WEST-FRIESLAND

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

BERICHT MEDEMBLIKKER

Bevolking Zwaagdijk-Oost in actie tegen windturbines.
  
Provincie Noord-Holland gaf woensdag 13 september een informatieavond over de PIP procedure van het Windpark Westfrisia (5 windturbines op 400 meter van de huizen). De bevolking van Zwaagdijk-Oost kwam gezamenlijk binnen, als protest tegen de regels van de provincie.

Buiten op het dorpsplein waren spandoeken opgesteld, vrachtauto’s toeterden en RTVNH maakte opnames. In een ronde tafeldiscussie stelden de inwoners scherpe vragen: “Er zijn geheime rapporten van de provincie, waarin ze binnenskamers binnen drie dagen vaststelden dat dit park onder een overgangsregeling valt. Waarom mogen wij die rapporten niet inzien?” Antwoord provincie: “Dat weet ik niet. Toen was er een andere leider van dit traject”. Gelukkig kon Statenlid Marnix Bruggemans wel antwoord geven. Vragen over de ruimtelijke motieven kwamen ook aan bod. Immers de provincie zegt dat dit gebied een stedelijk karakter heeft, waardoor men windmolens mag plaatsen. De agrariërs in de zaal roerden zich: “Onze grond heeft agrarische bestemming”. Siem Zeilemaker van de PWF fractie benadrukte het volgende: “Besluiten neem je in overleg met de inwoners. Dit is ouderwetse politiek”.

Oproep: inwoners van Zwaagdijk-Oost dien een zienswijze in. Voorbeelden daarvan heeft de dorpsraad en het bewonerscomité. Stuur die per e-mail naar de statenleden van de VVD (kaamerj@noord-holland.nl en lagerveldf@noord-holland.nl) en CDA (keurh@noord-holland.nl). Zij beslissen over dit plan. Zij twijfelen nu wat te stemmen.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

OUDERENZORG

Veranderingen zorg
Ouderenzorg

In Nederland neemt het aantal ouderen toe: in de gemeente Medemblik vergrijzen de dorpen Hauwert, Oostwoud en Zwaagdijk West snel. Ik pleit dan ook voor beter openbaar vervoer in deze dorpen. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Waar kunt u wonen als u zorg nodig heeft? Vaak kunt u thuis blijven wonen.

Verpleging en verzorging thuis

1. Thuiszorg is zorg die thuis wordt gegeven (voor een lichamelijke ziekte, dementie). De wijkverpleegkundige helpt met het regelen van de zorg. Dit zit in uw basispakket. Het wijkteam in uw buurt kan informatie geven (bel de gemeente: 0229-856000, keuzetoets 1.

2. Heeft u huishoudelijke hulp, begeleiding bij dagelijkse activiteiten of hulpmiddelen (rolstoel) nodig? Dan kunt u vanuit de gemeente ondersteuning vanuit de WMO krijgen.

3. Woonservice gebied: dit is aanleunen op afstand of zorgbuurt genoemd. Dan kunt u thuis blijven wonen en kunt u dag en nacht zorg krijgen.

4. Woonzorgcentrum: (service flat). Hier woont u zelfstandig en sluit u aparte overeenkomsten af voor wonen en zorg.

5. Aanleunwoning: deze staan meestal op het terrein van een verzorgingshuis. U betaalt wel servicekosten/eigen bijdrage voor geleverde zorg.

Ervaringen of tips: e-mail maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

BIBLIOTHEEK

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter